NYCKELTROLLET OCH MILJÖ

Visste du att Nyckeltrollets webbshop drivs med grön el?

Nyckeltrollets bidrag till et grönnare miljö


Verklingen, vår webbplats ligger på en server som drivs helt och hållet med el från vindkraftverk. Vi vet att vindkraftverk kan vara irriterande ibland, men på det hela taget är vi övertygade om att de är ett mindre ont eftersom de skyddar miljön genom att producera 100 % förnybar energi baserad på vind, som är en naturresurs.


Våra servrar finns i datacenter som drivs av certifierad grön el som köpts med RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System), vilket garanterar att den använda elen kommer från vindkraftverk.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

unsplash